Wat is BEN? / 6 voorwaarden

Een BEN-woning of -appartement moet voldoen aan 6 voorwaarden: 

 • 1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

 • 2. Het S-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan S28 (nieuw sinds 2022!).

Sinds 2018 spreken we van een ‘S-peil’ of ‘schilpeil’ om de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit te drukken. Het vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energiebehoefte. Voor een laag S-peil besteed je aandacht aan:

  • de luchtdichtheid (een test wordt aanbevolen) ;
  • de verhouding glas-vloeroppervlakte ;
  • de vormefficiëntie (hoe goed de geometrie van de woning aansluit bij de meest compacte vorm, namelijk een bol) ;
  • de isolatie van de schildelen (dak, vloer, muur) ;
  • de invloed van de bouwknopen ;
  • de grootte en oriëntatie van de vensters ;
  • zonnewering tegen oververhitting ;
  • de impact van zonnewinsten ;
  • de aanwezigheid van thermische massa.

Er blijft voldoende keuzevrijheid. Je kan bijvoorbeeld meer glas plaatsen dan energetisch optimaal is en dat compenseren door extra aandacht te besteden aan zonnewering.

Tot en met 2021 moest het S-peil lager of gelijk zijn aan S31. Sinds 2022 zakt het verplicht S-peil van S31 naar S28. Er wordt wel een tussenoplossing voorzien. In afwijking hiervan kan in nieuw op te richten woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, ook voldaan worden aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

  • E25, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • E20, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.
 • 3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen. 

De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat. 

In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn: 

 • 4. Het risico op oververhitting is beperkt

 In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh. Besteed dan ook voldoende aandacht aan zonwering.

 • 5. Verplichte ventilatievoorzieningen

Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

 • 6. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Tenzij het E-peil 10% strenger is dan de E-peileis van het aanvraagjaar, moet een BEN-woning minstens 10 kWh/m2 aan hernieuwbare energie produceren. Dat kan wettelijk gezien via 6 systemen.

Aan elk daarvan worden welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve eisen gesteld. Denk zeker van bij het begin van je bouwproject na over welk systeem je wil gebruiken.

  • Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).
Cookies: Om je de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als je iedereenBEN.be blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als je meer wil weten over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kan wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden. Sluiten