Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Marquiz CommV, gevestigd te Nieuwe Gentweg 9, 8000 Brugge (België) en ingeschreven onder nummer 0820328406 (hierna: 'Marquiz').

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Marquiz brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Marquiz behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Marquiz garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Marquiz zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Marquiz de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Marquiz heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Marquiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Marquiz verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marquiz.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Marquiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Marquiz kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Cookies: Om je de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als je iedereenBEN.be blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als je meer wil weten over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kan wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden. Sluiten