Met een warmtepomp als hoofdverwarming, vang je twee vliegen in één klap: je kan je woning aangenaam verwarmen én je voldoet aan de BEN-voorwaarde voor hernieuwbare energie. Bij een warmtepomp kan je bovendien genieten van passieve koeling.

Anders dan een klassieke verwarmingsketel - die volledig werkt op fossiele brandstof (aardgas, stookolie…) -, haalt een warmtepomp haar calorieën uit haar directe omgeving: de aardbodem (via een horizontaal leidingnetwerk of via verticale boringen in de grond), ofwel uit grondwater (door dit op te pompen) ofwel uit de lucht (door die aan te zuigen). Een samengeperste koelvloeistof onttrekt de warmte via een sonde en komt daarna in een condensor terecht waar ze uitzet en de warmte afgeeft. Zo kan je woning en/of sanitair water worden verwarmd. Soms kan je met een warmtepomp ook koelen.

Wat is vereist?

Een BEN-woning beschikt over een van de hernieuwbare energiesystemen zoals opgenomen in artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010. Een warmtepomp is een van die mogelijke systemen.

Vanaf 2026 zal wie bouwt bovendien verplicht zijn om een elektrische warmtepomp te gebruiken om zijn woning te verwarmen.

Hoe aan de eisen voldoen?

De warmtepomp moet dienen als hoofdverwarming (minstens 85% van de nodige warmte produceren) en een seizoenprestatiefactor van minstens 4 hebben. Dat betekent dat ze minstens 4 maal zoveel warmte-energie moet opwekken als de elektriciteit die ze nodig heeft om te kunnen werken.

Hoe bereik je dat?

Lucht-water- of bodem-waterwarmtepomp?

Lucht-waterwarmtepompen vereisen geen grondboringen en kunnen ook actieve koeling (airco) bieden. Bodem-waterwarmtepompen ('geothermische' waterpompen) zijn duurder, maar hebben het voordeel dat ze hun warmte halen uit een bron met een nagenoeg constante temperatuur: de aardbodem.

Daardoor is het rendement van een bodem- waterwarmtepomp weinig afhankelijk van de weersomstandigheden en kan de warmtepomp in de zomer passieve of 'free' koeling bieden. Actieve koeling is veel energieverslindender dan passieve koeling en wordt in de EPB-berekening bestraft. Voor een geothermische warmtepomp is in principe een boring vereist. Voor boringen dieper dan 50 meter moet een milieuvergunning worden aangevraagd. Er bestaat nu ook een technologie met een ijsreservoir waarvoor geen boring nodig is.

Wat betekent COP?

De COP (Coefficient Of Performance) bepaalt het rendement of de winstfactor van een warmtepomp. Wanneer een warmtepomp bijvoorbeeld een COP van 4 haalt, wil dat zeggen dat het verbruik (de elektrische energie die je in het systeem moet steken) 4 keer kleiner is dan de energie die je eruit haalt. Voor elke kWh elektriciteit die de compressor verbruikt, krijg je 4 kWh nuttige warmte; drie kwart van de geproduceerde warmte is dus gratis.

De COP is het theoretische rendement van de warmtepomp. De seizoens-COP (ook gekend als SPF, Seasonal Performance Factor) is het gemiddelde rendement van de warmtepomp over een volledig stookseizoen. De seizoens-COP ligt in principe lager dan de COP-waarde, omdat die ook rekening houdt met mechanische, elektrische en thermische verliezen.

Stille monobloc-warmtepomp

Zowel monobloc- als splitwarmtepompen worden buiten opgesteld en halen gebruiken van de gratis omgevingslucht.

Bij monoblocwarmtepompen bevinden alle componenten zich in het buitentoestel. Er moet geen enkele koeltechnische aansluiting gedaan worden, alleen de hydraulische verwarmingskring moet worden aangesloten.

Bij splitwarmtepompen bevinden alle koeltechnische componenten exclusief de condensor in zich het buitentoestel. In het binnentoestel, dat tegen een wand bevestigd wordt, zijn de warmtewisselaar (condensor), de circulatiepomp en de regeling ondergebracht. Het buitentoestel en het binnentoestel worden met koeltechnische leidingen met elkaar verbonden. 

De monobloc lucht/water-warmtepomp Vitocal 300-A valt niet enkel op door haar moderne vormgeving. Het toestel haalt ook een opvallend hoog rendement. Het geluidsniveau is buitengewoon stil: minder dan 54 dB (A). 's Nachts kan het toerental van de ventilator nog worden verlaagd.

De Vitocal 300-A is geschikt voor omgekeerde werking en dus voor koeling tijdens warme zomermaanden. Convectoren of open koelsystemen zorgen dan voor een aangenaam binnenklimaat.

Meer info? www.viessmann.be

 

 

Grond of grondwater als warmtebron

De warmtepomp Vitocal 300-G maakt gebruik van de hernieuwbare warmte uit de grond. Hiervoor wordt een aardsonde of een aardcollector in de grond geplaatst. In beide gevallen neemt de warmtepomp ook op koude dagen moeiteloos de volledige energiebehoefte voor haar rekening. Afhankelijk van de locatie van de woning kan ook de warmte uit het grondwater worden benut. Daarvoor kan de Vitocal 300-G als water/water-warmtepomp worden geconfigureerd.

 

 

De krachtige compressor van de Vitocal 300-G overtuigt door zijn hoge bedrijfszekerheid en zijn bijzonder stille werking. Dit is vooral te danken aan de dubbele geluidsisolatie die bestaat uit een trillingsisolatie tegen impactgeluid en een behuizingsisolatie tegen luchtgeluid. Tegelijkertijd garandeert de compressor een maximaal rendement (COP tot 5) en aanvoertemperaturen tot 65 °C.

Het Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD) zorgt voor een permanente controle van de koelkring en garandeert in combinatie met het elektronische expansieventiel het hele jaar een maximale efficiëntie.

Voor gebouwen met een wat hogere warmtebehoefte is de tweetraps Vitocal 300-G de aangewezen oplossing. Ook deze installatie kan worden geconfigureerd voor grond en grondwater als warmtebronnen. In dit geval worden twee warmtepompen met elkaar verbonden.

Meer info? www.viessmann.be

 

Alleen verwarming ofwel verwarming én koeling

De lucht/water-warmtepomp Vitocal 200-S is verkrijgbaar als zuiver verwarmingssysteem of als installatie voor verwarming én koeling.

De Vitocal 200-S is een split warmtepomp, bestaande uit een binnen- en buitenunit die door middel van koelvloeistofleidingen met elkaar in verbinding staan. De buitenunit haalt de warmte uit de buitenlucht en kan dankzij zijn compacte afmetingen gemakkelijk tegen een buitengevel gemonteerd worden. Ook een vrije opstelling naast de woning of op een plat dak is mogelijk. De binnenunit wordt net als elke andere verwarmingsinstallatie in de kelder of de bijkeuken van de woning geinstalleerd, en bevat het nodige hydraulische systeem, de warmtewisselaar, een zeer efficiënte circulatiepomp en een driewegomschakelklep voor een comfortabele voorziening van verwarmingswater en sanitair water. Type AWB-AC is tevens uitgerust met een drietrapsdoorstroomverwarmer. Zo kan de warmtepomp in de zomer ook worden gebruikt om ruimtes te koelen.

Het toestel benut ten volle de voordelen van een gelijkstroomomvormer, en werkt daardoor bijzonder zuinig in deellastwerking. Het past het compressorvermogen door zijn modulerende werking exact aan aan de behoefte. De modulerende werking beperkt het voortdurend in- en uitschakelen, en houdt zo altijd de gewenste temperatuur vast. De menugestuurde regeling is logisch en zeer begrijpelijk opgebouwd. Het grote display is verlicht, contrastrijk en gemakkelijk afleesbaar. Een helpfunctie geeft meer informatie over wat je moet doen.

Meer info? www.viessmann.be

 

Hybride warmtepomp garandeert het hoogste rendement

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met een klassieke gasketel. Het principe is dat de installatie altijd zal kiezen voor het systeem met het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het jaar zal dat de warmtepomp zijn. Op dagen dat de temperatuur lager is dan 2°C, heeft een warmtepomp een slechter rendement en zal de klassieke ketel de warmteproductie overnemen. De gasketel kan ook de productie van warm water overnemen.

De Vitocaldens 222-F is een bijzonder plaatsbesparend hybride toestel: een warmtepomp, een gascondensatieketel en een boiler voor sanitair water met een inhoud van 130 liter ondergebracht in één enkele behuizing. De warmtepomp dekt de basisbehoefte via haar hoog aandeel gratis omgevingswarmte. Hiervoor onttrekt de buitenunit de warmte aan de buitenlucht en brengt deze via een compressor tot een aanvoertemperatuur van max. 55 °C.

De gascondensatieketel wordt pas ingeschakeld als dit op basis van de vooringestelde werkingsmodus zinvol is: als hierdoor de werkingskosten dalen, als hierdoor minder CO2 uitgestoten wordt of als het warmwatercomfort hierdoor verhoogd wordt. Door het hoog aandeel warmte via de warmtepomp - tot 85% van de jaarlijkse warmtebehoefte - zijn de werkingskosten van het systeem bijzonder laag.

Dankzij de geïntegreerde boiler met een inhoud van 130 liter zorgt de warmtepomp in de zomer op een bijzonder spaarzame manier voor sanitair warm water. Bij een hoge vraag kan ook de gascondensatieketel worden ingeschakeld.

De warmtepompregeling kan thuis geregeld worden met behulp van de afstandsbediening Vitotrol 300 RF. Buitenshuis is de installatie bereikbaar via smartphone (iPhone, Android) of via een tablet (iPad) met de Vitotrolapp.

Meer info? www.viessmann.be

 

 

 

Cookies: Om je de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als je iedereenBEN.be blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als je meer wil weten over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kan wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden. Sluiten